Siirry sisältöön

Ammattina sähköasentaja

Haaveiletko sähköalan ammatista? Oletko nuori, vasta alalle pyrkivä, vai kenties alan vaihtaja? Kokosimme oheen tietopaketin siitä, millaista on olla sähköasentaja, millainen on sähköasentajan työtilanne, ja miten alalle hakeudutaan. Sähköasentajan tuntipalkka on varsin vertailukelpoinen ja kannustaa hakeutumaan kehittyvälle sähköalalle. Tarkkuus, määräysten noudattaminen ja toisaalta itsenäinen asenne yhdessä itsensä kehittämisen kanssa luonnehtivat kaikkia sähköalan ammattilaisia.

Sähköasentajan työtilanne on hyvä – osaajia tarvitaan!

Sähköasentajan työtilanne on tällä hetkellä erittäin hyvät. Työpaikkoja syntyy runsaasti, ja uudet nykyaikaiset sähköjärjestelmät ja -laitteet automaatioineen työllistävät osaajia. Sähköasentajaa työllistävät esimerkiksi sähköurakoitsijat, rakennusliikkeet, elektroniikka- ja sähköteollisuus, energiateollisuus sekä muut teollisuuden alat. Sähköasentajat ovat usein myös yrittäjiä.

Sähköasentajaksi kouluttautuminen

Sähköasentajaksi pääset suorittamalla sähköasentajan perustutkinnon ammattikoulussa. Sähköalan ammattitutkinnon eri suuntautumisvaihtoehdoissa riittää valinnanvaraa kiinnostuksen kohteen mukaan. Viiden vuoden työkokemuksen voit suorittaa sähköyliasentajan erikoisammattitutkinnon. Korkeakoulussa valmistut sähköalan insinööriksi ja teknillisestä yliopistosta diplomi-insinööriksi.

Sähköasentajaksi oppisopimuksella

Työn kautta oppiminen on yksi mielekkäimmistä tavoista hankkia itselleen ammatti ja pätevyys. Kun opiskelet sähköasentajaksi oppisopimuksella, pääset sähköalaan ohjatusti kiinni. Teorian lisäksi pääset tutustumaan käytännön työhön. Huomiothan, että myös yrittäjänä voit osallistua oppisopimuskoulutukseen.

Sähköasentajan pätevyydet

Sähköalalla voit pätevöityä moneen suuntaan. Sähköalan pätevyydet voidaan jakaa kolmeen luokkaan, joiden pätevyys täyttyy kun tekijällä on riittävä sähköalan koulutus, laaja-alainen työkokemus ja sähköturvallisuustutkinto suoritettuna. Pätevyysluokka 1 on kattavin asteikossaan.

  • Sähköpätevyysluokka 1: oikeus johtaa kaikkia sähkötöitä, (Teknikko tai insinööri sekä laaja-alainen kahden vuoden työkokemus).
  • Sähköpätevyysluokka 2: enintään 1000 V sähkölaitteiden sähkötöiden johtaminen, (Perustutkinto sekä kolmen vuoden työkokemus).
  • Sähköpätevyysluokka 3: enintään 1000 V sähkölaitekorjaukset, (Koulutus voidaan korvata soveltuvalla työkokemuksella).

Sähköasentaja luvat/pätevyydet myöntää Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.

Sähköasentajan palkka 2018

Miten sähköasentajilla sitten menee työmarkkinoilla? Millainen oli sähköasentajan palkka vuonna 2018? Sähköalan insinöörit ja diplomi-insinöörit ansaitsevat mukavasti jo harjoitteluajallaan, jolloin palkka on usein jo jonkun toisen alan loppupalkan suuruinen.

Sähköasentajan palkka kuitenkin vaihtelee työnantajan mukaan siinä missä muidenkin alojen palkkaukset. Yksityisellä puolella palkkaan pääsee vaikuttamaan omalla kokemuksellaan, julkisella puolella noudatetaan virkaehtosopimusta.

Sähköasentajan palkka vuonna 2018 oli keskimäärin noin 2770 euroa kuukaudessa, kunnilla hieman alle, valtioille hieman yli 3100 euroa kuukaudessa.

Sähköasentajan palkka vuonna 2018 oli keskimäärin noin 2770 euroa kuukaudessa, kunnilla hieman alle, valtioille hieman yli 3100 euroa kuukaudessa.

Sähköasentajan tulevaisuus

Nykyaikaiset sähköautomaatiojärjestelmät ja digitalisaatio pitävät huolen siitä, että sähköasentajalla riittää työtä myös tulevaisuudessa.

Uusia tuulia tuovat esimerkiksi sähköautot, älykkäät kodinkoneet, älyvalaistus ja yleiset energiatehokkuuden vaatimukset kaikissa kiinteistöissä. Myös aurinkosähköjärjestelmien invaasio koskettaa sähköalan ammattilaisia. Mahdollisuuksia sähköasentajalle löytyy niin kotiautomaatiosta kuin esimerkiksi teollisuuden puolelta.

Automaatioasentaja, elektroniikka-asentaja, hissiasentaja, sähkökunnossapidon ammattilainen, sähkölaitosasentaja ja tietoliikenne-asentaja löytävät polkunsa myös tulevaisuuden työmarkkinoilta.

Uusien innovaatioiden myötä myös oma tulee muuttumaan, ja jatkuva kouluttautuminen on tällä sähköalalla tärkeää.